اخبار کوهنوردی

اردوی هیمالیا نوردی

 

كميته هيماليا نوردي، هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان 
 برگزار میکند:
اردوی هیمالیا نوردی
تاريخ : ١٣٩٦/٣/٥ ، ساعت ٥:٣٠ صبح  ، ميدان گنج نامه 
لوازم مورد نياز:پوشاك و كفش مناسب فصل يك وعده صبحانه وناهار
لوازم صعود تركيبي :كلاه كاسككلنگ ، تبريخنوردي کرامپونهارنسلوازم برپایی كارگاه ابزار صعود سرطناب (مياني)كويك دراطناب (حداقل هرچهارنفريك حلقه )

 


تاریخ و ساعت: 1396-03-02
نظرات