اخبار کوهنوردی

سیم بکسل های مسیر کلاغ لانه ترمیم شد

رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با بیان اینکه سیم بکسل های مسیر دسترسی به پناهگاه و قله کلاغ لانه همدان ترمیم شد گفت: مسیر کوهنوردی تخت نادر به کلاغه لانه همدان از گردنه ای پرشیب به نام دوزخ دره عبور می کند که این مسیر به دلیل شیب زیاد و بهمن خیز بودن و لغزندگی در طول زمستان نیاز به ابزار کمکی جهت پیمایش این مسیر دارد. وی ادامه داد : مسیر کلاغ لانه سال ها پیش توسط پیشکسوتان نامی کوهنوردی همدان تیرک گذاری گردید و این تیرک ها به وسیله سیم بکسل به یکدیگر متصل گردیده که کوهنوردان در طول زمستان جهت پیمایش مسیر دوزخ دره از این سیم بکسل ها کمک میگیرند. علیرضا گوهری افزود: تیرک و سیم بکسل های مسیر کلاغ لانه هرساله به دلیل اصطهلاک و شرایط آب و هوایی منطقه نیاز به ترمیم و بازسازی دارد. رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان ضمن تشکر و قدردانی از کوهنوردانی که در ترمیم سیم بکسل های این مسیر تلاش کردند خاطرنشان کرد: ترمیم این مسیر جهت زمستان پیش رو صورت گرفت و امیدواریم شاهد کاهش حوادث کوهستان در فواصل پیش رو باشیم.


تاریخ و ساعت: 1396-03-29
نظرات