اخبار کوهنوردی

مراسم دور همی پیشکسوتان کوهنوردی همدان

مراسم دور همی پیشکسوتان کوهنوردی همدان روز جمعه ۹۶/۴/۹ در محل تخت شاه نظر برگزار میگردد،از عموم پیشکسوتان و مربیان و کوهنوردان دعوت میشود در این صعود و مراسم حضور بهم رسانندمحل حرکت : ساعت ۶/۳۰ صبح روز جمعه ۹۶/۴/۹ در میدان روستای دره مرادبیک


تاریخ و ساعت: 1396-04-03
نظرات