اخبار کوهنوردی

اطلاعیه برگزاری دوره پیشرفته صعودهای ورزشی (بانوان)
تاریخ شروع دوره : 28 مرداد  ۹۶
به مدت چهار روز 
هزینه دوره : ۲۵۰ هزار تومان
 ظرفیت دوره: ۸ نفر
مدارک مورد نیاز :کارآموزی صعودهای ورزشی
ثبت نام دائم در پرتال فدراسیون
بیمه ورزشی

کارگروه آموزش هیئت کوهنوردی استان همدان

تاریخ و ساعت: 1396-05-22
نظرات