اخبار کوهنوردی

حضور سه سنگنورد همدانی در آخرین مرحله اردوهای تیم ملی سنگنوردی

حضور سه سنگنورد همدانی در آخرین مرحله اردوهای تیم ملی سنگنوردی (جهت شرکت در مسابقات آسیایی):

  • راحیل رمضانی
  • نگار ورشوچی
  • احمد رضا سلگی

تاریخ و ساعت: 1396-05-24
نظرات