اخبار کوهنوردی

راهیابی دو سنگنورد همدانی به فینال ۲۵ دوره مسابقات سنگنوردی آسیا


راهیابی دو سنگنورد همدانی به فینال ۲۵ دوره مسابقات سنگنوردی آسیا
در دو رشته لید و بلدرینگ

احمدرضا سلگی در رشته لید
راحیل رمضانی در رشته بلدر
برای این دو عزیز آرزوی موفقیت داریمتاریخ و ساعت: 1396-06-31
نظرات