معرفی اعضای کادر اجرایی

موزه کوهنوردی همدان, اولین مرکز فرهنگی ورزش کوهنوردی در کشور با حضور مسئولین استان رسما افتتاح شد

تاریخ و ساعت: 1391-11-19 12
نظرات(0)