کوهمردان استان

فریدون اسماعیل زاده

فریدون اسماعیل زادهفريدون اسماعيل‌زاده در سال 1319 در همدان، شهری با بافت‌های ديرپای كوهپيمايی به دنيا آمد. از اوايل جوانی با عضويت در گروه‌های كوهنوردی به كار جدی كوهنوردی پرداخت و از حدود سال 1339 شروع به همكاری با هيات كوهنوردی همدان كرد. در همان سال‌ها، بازديدی از غار عليصدر داشت و در سال 1342 با ديگر همراهانش در گروه كوهنوردی متحد از نخستين كسانی بود كه با استفاده از تيوپ خودرو به گشت‌زنی بر سطح درياچه غار و شناسايی دالان‌های آن اقدام كردند. در سال 1344 در سومين كنگره كوهنوردی كشور كه كوهنوردان همدانی در آن حضور فعالی داشتند شركت كرد و در كلاس‌های آن آموزش ديد.
اسماعيل‌زاده از نخستين كسانی بود كه در همدان كوهنوردی فنی و سنگ‌نوردی را پايه گذاردند؛ او در نيمه اول دهه چهل نخستين صعود كلاهك قله الوند را به انجام رساند.
در زير فهرست مهم‌ترين كارهای اسماعيل‌زاده را مي‌بينيد. بايد يادآور شد كه او كوهنورد پركاری بود اما جزئيات تمام كارهای او از جمله مسيرهايی را كه در بيستون و روی سنگ كوتاه‌های بنديخچال باز كرده‌ را در دسترس نداريم.
1339 آغاز همكاری با هيات كوهنوردی همدان
1342 بازديد از غار علی‌صدر و شناسايی دالان‌های مختلف آن
1344 شركت در كنگره سوم كوهنوردی كشور
1345 شركت فعال در ساخت پناهگاه ميدان ميشان الوند
1347 شركت در كلاس هياس نوشل مربی اتريشی
1351 صعود زمستانی قله قزل ارسلان
1352 صعود گروه آلمانی‌ها در علم‌كوه (دومين صعود يك گروه شهرستانی)
1353 صعود ديواره علم‌كوه از مسير هاری‌ر‌ست - امير علايی (نخستين صعود يك تيم شهرستانی از ديواره علم‌كوه)
1355 نخستين صعود زمستانی قله منشاد (منطقه شيركوه)
1356 صعود تكی «مسير همدانی‌ها» در بيستون (در گشايش مسير هم شركت داشته )
1362 نخستين صعود زمستانی قله كل‌جنون
1363 صعود زمستانی گروه آلمانی‌ها (هم‌زمان با يك تيم ديگر نخستين صعود زمستانی گروه)
1364 صعود يخچال هرم داغ (احتمالا نخستين صعود)
1364 تلاش برای صعود زمستانی ديواره شمالی علم‌كوه
1365 نخستين صعود زمستانی خط‌الرأس جوپار
1365 تلاش برای صعود ديواره‌های جنوبی ستيغ (خط‌الرأس) دنا
1366 گشايش «مسير همدانيیها» روی ديواره علم‌كوه (اين مسير در سال 1369 بدون حضور اسماعيل‌زاده تكميل شد.)
1368 شركت در كنگره كوهنوردی كشور (عضو كميسيون فنی)
1369 شركت در برنامه صعود زمستانی ديواره شمالی علم‌كوه
1370 پيمايش خط‌الرأس البرز مركزی از غرب دماوند تا جنوب علم‌كوه
1371 پيمايش ستيغ زردكوه از گردنه چری تا هفت ‌تنان
1371 شركت در كلاس‌های آلن رنو، مربی فرانسوی
1371 پيمايش زمستانی ستيغ كلاه قاضی، يخچال، كلاغ‌لان،دائم برف، قزل ارسلان در منطقه الوندی
1372 نخستين پيمايش زمستانی ستيغ خلنو - آزادكوه
1374 همكاری با «كميسيون صعودهای برگزيده» در فدراسيون كوهنوردی
1374 تلاش برای پيمايش خط‌الرأس ماز (دوبرار)
1375 نخستين پيمايش زمستانی ستيغ ماز از گردنه امامزاده هاشم تا برج قره‌داغ ( ده هوير)
از 1376 تا 1383 صعود چند صد قله در سراسر ايران و شناسايی و تهيه گزارش و عكس از آنها.
اسماعيل‌زاده طی سال‌هايی طولانی و به شكلی پيوسته كوهنوردی كرد. با عضويت در گروه‌ها به تربيت جوانان علاقه‌مند پرداخت و بر سير كوهنوردی با تجربه تهران تاثير گذاشت. حتی می‌توان از «مكتب اسماعيل‌زاده» در كوهنوردی ايران سخن گفت؛ مكتبی كه مشخصه‌های آن عبارت‌اند از تلاش برای يافتن هدف‌های نو روی سنگ‌های كوتاه و ديواره‌های بلند و اجرای صعودهای دشوار زمستانی (چه بر ديواره‌ها و چه روی ستيغ‌های طولانی) با تكيه بر تمرين‌های ورزشی مداوم در طول هفته.
از اوايل دهه شصت كه به تهران آمد در بيشتر جمعه‌ها از صبح تا غروب و در چند روز ديگر بعدازظهرها در بنديخچال سخت تمرين می‌كرد. او روی سنگ كوتاه‌های بند يخچال مسيرهايی را مشخص مي‌كرد و تا از همه ان صعود نمی‌كرد، از كار دست برنمی‌داشت و در عين حال مشوق همه سنگ‌نوردان حاضر در منطقه بود.
از اوایل دهه 70 خورشیدی كه سنگ‌نوردی ورزشی و كار در سالن در ايران باب شد، اسماعيل‌زاده دست كم هفته‌ای سه روز در سالن سنگ‌نوردی شيرودی حضور داشت و ساعت ها با جديت كار مي‌كرد. او كه در زندگي حرفه‌ای خود سال‌ها آموزگاری كرده بود، پشتكار و علاقه شگفت‌انگيزی در كار با نوآمدگان داشت. به جرأت می‌توان گفت كه نسلی از بهترين كوهنوردان و سنگ‌نوردان مسابقه‌دهنده ايران از آموزش‌ها و تشويق‌های او بهره برده‌اند. به ويژه می‌توان از سنگ‌ نوردان گروه‌های آرش (تهران) و بابك (همدان) نام برد كه به راستی پرورش‌يافته مكتب اسماعيل‌زاده بودند

به تازگی مجموعه گزارشات و تصاویر تهیه شده از این کوهنورد بزرگ استان در کتابی به نام "راهنمای صعود قلل ایران " به همت انجمن کوهنوردان ایران به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است..
نویسنده - عباس محمدی