کوهمردان استان

جلال چشمه قصابانی

جلال چشمه قصابانی

هیمالیا نورد و فاتح چندین قله فرا تر از 8000 متر


Image result for ‫جلال چشمه قصابانی‬‎