کوهمردان استان

محسن چشمه قصابانی
محسن چشمه قصابانی

محسن چشمه قصابانی

متولد 1338
شروع کوهنوردی 1360
زمینه های فعالیت : کوهنوردی ، سنگنوردی ، غارنوردی
در ادامه مختصری از برنامه های اجرا شده توسط ایشان به همراهی دیگر کوهنوردان
قله دماوند سال 1365
اشترا کوه سال 1366 حمید نجفی- محسن چشمه قصابانی - سعید قاسمی
دماوند 1367 سید حسین حسینی تبار-عباس شیرخانی-حمید اردلان-حمید دلگرم- حمید نجفی
سبلان 1367 محسن چشمه قصابانی-سعید قاسمی - امیر کاوه- حمید نجفی
علم کوه 1368 محسن چشمه قصابانی- سعدی کاظمی-سعید قاسمی- ناصر ارجمندیان- حمید نجفی
تفتان 1369 جلال چشمه قصابانی-محسن چشمه قصابانی - محمد گلیان- حمید نجفی
شیرکوه 1369 جلال چشمه قصابانی-محسن چشمه قصابانی - محمد گلیان- حمید نجفی
علم کوه 1370
علم کوه(گرده آلمانها- قله علم کوه - تخت سلیمان)1371
اشتران کوه 1373 محسن چشمه قصابانی - سعید قاسمی- حمید نجفی
دنا 1375 محسن چشمه قصابانی- امیر کاوه - رضا عزتی - حمید نجفی
سبلان 1377 سعید قاسمی رضا فرجی - محسن چشمه قصابانی- حمید نجفی
سبلان 1378 ناصر فتاحی- رضا غلامی-محسن چشمه قصابانی- سعید قاسمی- حمید نجفی
بینالود 1378 سعید قاسمی- امیر کاوه - محسن چشمه قصابانی- حمید نجفی
پیمایش بسیاری از غارهای استان  ، منطقه و کشور
کاشف و اولین پیمایش انفرادی غار دودزا و ثبت مسیر های آن که در نهایت منجر به وقوع سانحه در همین غار برای ایشان شد و در سال 1384  در این غار فوت نمود