کارگروه پیشکسوتان

صلای هیئت کوهنوردی از ادامه روند پناهگاه سازی و ممانعت از آن

حال احداث جاده در کوهستان و تخریب اکوسیستم آن برای کوهنوردی به چه قیمتی انجام و سود و زیان چیست ؟ آیا این نیاز واقعی و خواست جامعه ماست!!؟؟

واژه منافع ملی یک معنای عام و بسیط دارد. آیا انجام پروژه جاده کشی در کوهستان کرکس بدون( نقشه و مسیر مشخص و عدم رعایت سایر موازین فنی ) تامین منافع ملی همگانی را در بر دارد و شامل میگردد؟ با یک حساب سر انگشتی ساده و عامیانه. آیا سود و زیان و مضار آن تراز و همخوانی دارد ؟ و از منظر دید کارشناسان مربوط موجه تلقی میشود؟

 

(کوه کرکس)

چطور می توان از محضر مسئوولین گرانقدر وعالی مقام استدعا نمود ؟چرا هر تصمیمی خلق الساعه؟ ودر یک لحظه صادر و اجرا میشود؟ آیا نباید با اندیشه صواب وشایسته جهت اجرای هر طرحی از یک تفکر و طرح فنی و مدقن پیروی نمود؟ رعایت سلسله مراتب. بحث کارشناسی استوار بر اصول علمی و تحقیق  نباید مطمح نظر باشد ؟ آیا تشخیص الویتها و نیازهای ابتدایی و کلان کوهنوردی ما در گرو احداث جاده و تخریب کوهستان و ساخت پناهگاه است ؟ آیا این خواسته. آمال و نیاز ماست؟ آیا از اساتید پیشکسوت مدرسین فدراسیون و مربیان و سرپرستان باشگاهها و گروههای محترم کوهنوردی و یا حتی از محضر مشاوور عالی هیچ استعلامی شد؟ و اگر بر فرض محال..... هست... آیا این تقاضا قانونی موجه است؟آمار حضور کوهپیمان و کوه روان در شهرستان اسدآباد موید چیست؟ و آیا آمار رسمی از تعداد نفرات شرکت کننده در این فعالیتها را در دست داریم؟و دهها پرسش دیگر؟ بحث فرهنگ آموزش هدایت و ساماندهی آن عزیزان در الویت است؟ یا پناهگاه سازی؟ ( که آری.. ما هم بنا بر قاعده وعرف معمول و پیروی از مد از سایرین جا نمانیم؟)

جامعه کوهنوردان و یا هیئت استان و شهرستان از شما خواسته اند؟ و اگر بر فرض محال چنین است؟ برای ساخت پناهگاه در کشور عزیزمان ایران از این قاعده پیروی میکنند.

نفد سره از ناسره و انتقاد منطقی و پیشنهاد و ارائه راهکار مناسب را تاب و تحمل می آوریم؟

 و به قول آن ظریف عزیز که میفرمود ! کوههای همدان سوراخ است!و شما هیچ اقدامی نکرده اید .ما را به باد سخره نخواهند گرفت؟ البته اگر. به قول شاعر که میفرماید:

 گوش اگر گوش توو ناله اگر ناله من.        آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.

سیاستهای فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران بر عدم ساخت و ساز در ارتفاعات واحتراز از آن استوار بوده و هست. و فعلا بنای خانه کوهنوردان را طبق شرایط اعلام شده و با احتساب مساحت و زیربنای مفید و دارا بودن تجهیزات رفاهی و آسایشی در پائین دستها  مجاز میداند.

در ادامه اذهان سروران عزیز را بدین نکته معطوف میدارد: در شهری که هنوز یک مربی آموزش دیده مجرب با صلاحیت ( که دارای کارت مربیگری باشد) حضور ندارد.؟ و مسئله آموزش و ارتقای فعالیتهای آموزشی از اهم امور زیر بنایی محسوب میشود. تا سطح فرهنگی اجتماعی و فنی و آموزشی را بهبود بخشیده و اعتلا بخشیم.......چه لزومی دارد پناهگاه؟

(نمایی از کرکس زیبا. که از دامنه پائین دست آلمابلاغ بنظر میرسد.)

 

لذا خواهشمند است ضمن تسریع در توقف ادامه جاده کشی. و رفع هر گونه آسیب و صدمه که به خاک و گیاهان منطقه وارد شده . و جبران خسارت و بهبود و ترمیم دامنه کرکس.از مشاوران مجریان طرح نیز مواخذه و توضیح خواسته شود.

ودر ادامه متذکر میگردد. به منظور بنا و احداث هر گونه پناهگاهی از سوی مراجع ذیربط بشرح ذیل شایسته است مجوز اخذ گردد.

1-هیئت کوهنوردی استان.

2-فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران.

3-اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست.

4-اداره کل تربیت بدنی استان همدان .

در غیر این صورت این هیئت بنا به مصالح و جایگاه قانونی در حوزه مسئولیت خویش ضمن اعلام برائت و اعلان اعتراض شدیدالحن خود به مجریان این طرح . پیگیری و اقدام حقوقی در این زمینه را از طرق مراجع و مجامع قانونی حق مسلم خود دانسته و میداند.

 و هو المستعان.

 

 

مناظر فوق العاده رویایی منطقه کوهستانی کرکس در بهاران. عکس: مربوط به بهار سال 1388


تاریخ و ساعت: 1390-03-15
نظرات(3)