کارگروه هیمالیا نوردی

نشست رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با مسؤولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

تاریخ و ساعت: 1392-10-30 13.30
نظرات(2)