کارگروه پزشکی، جستجو و نجات

حادثه برای یک تیم مستقل در غار «پراو» و جان باختن یک غارنورد

روز یکشنبه صبح، تیم پنج نفره آنها وارد غار شده و تا چاه 5 پیش رو می کنند از آنجا به بعد پدرام بوچانی همراه علی بابائی جهت بارگذاری بقیه مسیر تا چاه 10 پیشروی می کنند و سه نفر دیگر از غار خارج می شوند.
علی بابائی سر چاه هشت، طنابی که ظاهرا پوسیده هم بوده به کارگاه اصلی بسته و تا حدود 10 متری که یک حوضچه کوچکی مملو از آب است فرود می رود، آنجا به پدرام اعلام می کند که کارگاه بعدی دور از دسترس می باشد و نمی توانم آنرا نصب کنم . (منظور کارگاه دوم اس – آر - تی چاه هشتم بوده) پدرام اعلام می کند صبر کن خودم فرود میایم و در حین فرود با پاره شدن طنابی که خودشان به کارگاه بسته بودند پدرام از چاه 39 متری  هشتم سقوط می کند.
علی بابائی با ریسک بزرگی چند متر مانده به کارگاه  دوم چاه که یک تک رول هشت میلی متری  است پائین رفته و با بستن طناب دیگری که به همراه دارد فرود خود را تا روی پیکر بی جان پدرام که سرش شکافته و از گوشهایش خون جاری بوده انجام میدهد. مدت زمان زیادی  در کنار پیکر همنورد خود باقی می ماند تا اینکه پرهام بوچانی که به  جهت  اطلاع از وضعیت نامشخص و دیر شدن زمان بازگشت دو نفر به محل حادثه  آمده و با در جریان قرار گرفتن از وضعیت موجود و ریختن طنابی دیگر به همراه علی بابائی غار را به سمت دهانه ترک می کنند.
آنها هم اکنون در پناهگاه پراو اند.
گزارش حاکی از آنست که تعدادی از غار نوردان کرمانشاهی در جریان ماجرا قرار گرفته اند و در خصوص بیرون آوردن جسد هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده و از همه دوستان درخواست می گردد از عزیمت به منطقه به جهت کمک در این خصوص به شدت خودداری و منتظر اعلامیه های بعدی ستادی که باید در این راستا تشکیل گردد باشند .

متن گزارش حادثه از  http://www.usef.blogfa.com


تاریخ و ساعت: 1389-07-03
نظرات(0)