کارگروه پزشکی، جستجو و نجات

حادثه در دوزخ دره همدان

مسیر حرکت تیم، قله الوند، پناهگاه کلاغ لان به دره کیوار بوده است.

پس از این حادثه بلافاصله با هماهنگي هيئت كوهنوردي استان همدان، با حداقل اتلاف وقت تيم امداد متشكل از اعضاء و رئيس هيئت کوهنوردی همدان-آقای اولنج- و كوهنورداني از گروههاي مختلف شهر همدان از منطقه امامزاده كوه وارد عمل شدند و بلافاصله به جستجوي مصدوم پرداختند. همزمان از استان كرمانشاه نيز به منظور جست و جوی هوایی، تقاضاي بالگرد شد كه خوشبختانه همزمان با رسيدن بالگرد، مصدوم كه در حالت بيهوشي، همراه با خونريزي از ناحيه سر بود، توسط تیم امداد یافته شد و با آمبولانس موجود در محل، به بيمارستان بعثت منتقل شد و بصورت ويژه تحت درمان قرار گرفت.

 خوشبختانه در بررسی صورت گرفته خونريزي مغزي مشهود نبود و مصدوم پس از دومين اسکن مغزی به بخش مراقبتهاي ويژه منتقل گرديد و تا اين لحظه، تنفس بصورت طبيعي صورت ميگيرد و از ورم صورت كاسته شده و هيچگونه شكستگي در قسمت دست و پا مشاهده نگرديده است.

 خوشبختانه حال ايشان رو به بهبودي است كه با دعاي خير شما اين امر زودتر محقق خواهد شد. ضمنا به صورت ويژه از تمامي افرادي كه در امداد و نجات، درمان، بخصوص پرسنل محترم بيمارستان بعثت همدان، امداد و نجات شهر كرمانشاه و خلبان اعزامي، روساي محترم ادارات تربيت بدني، تامين اجتماعي استان، معاونت محترم درمان استان همدان و همه افرادي كه با نيت مثبت و خير خواهانه در امداد و بهبودي ايشان قدم يا دست بر دعا برداشتند كمال قدر داني بعمل ميايد.

 


تاریخ و ساعت: 88.8.17 9:11
نظرات(0)