کارگروه پزشکی، جستجو و نجات

برگزاری کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان

دانلود مباحث درس فیزیولوژی

دانلود مباحث درس اصول تغذیه در ارتفاع

دانلود مباحث درس گرمازدگی

دانلود مباحث درس سرمازدگی

دانلود مباحث درس اصول پزشکی ارتفاع

دانلود مباحث درس اصول امداد  و نجات

دانلود مباحث درس کمک های اولیه

در صوری که لینک های بالا دارای ایراد باشند می توانید از اینجا نیز دانلود کنید


 

 تاریخ و ساعت: 1390-12-20 15
نظرات(0)