گزارش برنامه ها

مسابقات یخ نوردی به مناسبت ششمین جشنواره زمستانی همدان در محل آبشار گنجنامه برگزار شد

تاریخ و ساعت: 1391-11-07 11.30
نظرات(0)