گزارش برنامه ها

دستاوردی دیگر برای کوهنوردی استان همدان: بازدید رییس فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی از تاسیسات و توانمندی های استان همدان

تاریخ و ساعت: 1392-10-21 21
نظرات(1)