معرفی قله ها و غارهای استان

قله کلاغ لان (کلاغ لانه)

 

مختصات جغرافیایی قله:      N34 45.591       E48 23.326

مختصات جغرافیایی پناهگاه: N34 45.612       E48 23.637

ارتفاع قله: بر اساس بیضوی مبنا WGS84، 3358 متر

 

مسیر های دسترسی به پناهگاه کلاغ لان:

1-      مسیر نرمال: گنجنامه، میدان میشان، تخت نادر، تراورس دوزخ دره، پناهگاه کلاغ لان

2-      مسیر قله: گنجنامه، میدان میشان، تخت نادر، قله الوند، پناهگاه کلاغ لان

3-      مسیر امامزاده: روستای امامزاده کوه، دوزخ دره، پناهگاه کلاغ لان

4-      مسیر دره کیوار: گنجنامه، اردوگاه کیوارستان، دره کیوار، پناهگاه کلاغ لان

5-      مسیر حیدره: روستای حیدره پشت شهر، ابتدای دوزخ دره، پناهگاه کلاغ لان

*گاهی عبور از مسیر دوزخ­ دره در زمستان به علت یخ زدگی با دشواری ها و خطراتی همراه است که به افراد نا آشنا و کسانی که تجهیزات مناسب ندارند، توصیه می شود مسیر دوم را انتخاب کنند.

* مسیر دره کیوار در صورت بارش سنگین برف دارای خطر بهمن می باشد.

 

مسیرهای دسترسی از پناهگاه به قله ی کلاغ لان:

1-      مسیر نرمال: حرکت از پناهگاه به سمت جنوب غرب و پس رسیدن به گردنه ی منتهی به قله، تغییر مسیر به سمت قله (به سمت شمال)

2-      صعود از قیف غربی قله

3-      صعود از قیف شرقی قله

4-      صعود از سوزنی های زیر قله

5-      صعود از مسیر پشت قله کلاغ لان

 

 

*قیف غربی و شرقی قله، در صورت بارش برف تازه و عدم تثبیت برف، خطر ریزش بهمن را دارند و در صورت آفتاب خوردگی، مسیر یخ زده می باشد. به همین دلیل کوهنوردان نا آشنا بهتر است از مسیر نرمال که نسبتا امن تر است اقدام به صعود نمایند.

*مسیر سوزنی ها و مسیر پشت قله، دشوار ترین راه های دسترسی به قله کلاغ لان است که نیازمند کار ترکیبی سنگ و یخ می باشد.

 

زمان بندی:

زمان رسیدن به پناهگاه کلاغ لان از مسیر نرمال حدود 3 ساعت بوده که این عدد با توجه به شرایط جوی و میزان برف کوبی متغیر است.

زمان رسیدن پناهگاه به قله از مسیر نرمال حدود 1 ساعت می باشد.

قیف های غربی و شرقی هر کدام با توجه نوع برف و شرایط جوی حداقل یک و نیم ساعت به طول می انجامد و در صورت یخ زدگی مسیر یا حجم زیاد برف این عدد افزایش می یابد.