معرفی قله ها و غارهای استان

قله کمرلرزان

🔹#كمرلرزان🚩ارتفاع: 3338 متر📍موقعیت: ادامه يال تاريكدره به سمت شرق، به قله كمرلرزان و سپس چهار قله مي رسد و از سوي ديگر به دره مرادبيگ مشرف استشمال: تاريكدره، جنوب: چشمه فرشه📝 وجه تسميه: اين قله شيب زيادي دارد به همين علت نام آن كمرلرزان است🚶مسیر صعود:🔹دره مرادبيگ🔹پیست اسکی تاریکدره